Information Technologies Multi Talent „Technology, innovation, and culture…” © Minden jog fenntartva 2013-15. Az oldal, és a hozzá tartozó / kapcsolódó kódrészek az itmt tulajdonát képezik Rendelkezések.  Magasan kép- zett, és sok- éves tapaszta- lattal rendelke- ző csapatunk nem ismer megvalósítha- tatlant a programozásban. A lehetetlent azonnal megoldjuk. A csodára egy-két napot várni kell... Programozás Mindenki számára elérhető, könnyen  kezelhető internetes megoldásokat  magába foglaló Világ kialakításához  hozzátenni azt a szerény tudást, mellyel  rendelkezünk.  Mivel a felhasználási lehetőségeknek  csupán a képzelet szabhat határt, így mi  sem értünk mindenhez, de szeretjük,  amit csinálunk!  Küldetésünk Az arculat, a webes meg- jelenés az első, amivel egy re- ménybeli ügy- felünk először találkozik. Tudta ön, hogy egy látogató meg- tartására 7-14 másodperc áll ren- delkezésre!? Az érkezőnek a leg- fontosabb az első benyomás. Ha információra éhes kapja meg azt, de ha a látvány érdekli, mi azt nyújtsuk neki! Design itmt-fooldal-design Fejlesztéseink megvalósítása- kor nagy figyel- met fordítunk a sokéves ta- pasztalataink alapján kiala- kuló hiányos területekre. Ilyenek például a HVMS, vagy a NoSQL rendszerfejlesztéseink. Fejlesztés itmt-fooldal-fejlesztes itmt-fooldal-programozas